1797576_867705193254130_2065221752599589027_n (1)

With Oksana Ivanova-Shelkovyy, Yuriy Shelkovyy, Cristi Triboi, Valeria Dumbrava-Triboi, Mark Ositashvili, Michael Ositashvili and Inna Ositashvili