10646924_867698843254765_8577653102710566113_n

With Oksana Ivanova-Shelkovyy, Natalie Johnson, Yuriy Shelkovyy, Pam Hewitt, Patchara Boonlert and Nadine Trinh